OBS!!!!

Söndagsträffen startar igen den 6 september

Gudstjänster och bönesamlingar i Betlehemskyrkan, firar vi utomhus, om vädret så tillåter.