Söndagsträffen i samband med Gudstjänster på förmiddagar. kl. 11.00

Vi har bönesamlingar tisdagar kl. 10.00 och fredagar kl. 10.00.