OBS!!!!

Öppet Hus och Söndagsträffen är inställt tillsvidare

Gudstjänster och bönesamlingar i Betlehemskyrkan, firar vi utomhus, om vädret så tillåter.