Om oss

Välkommen!

Betlehemskyrkan i Kristinehamn är en Efs-församling inom Svenska kyrkan med betoning på mission, lekmannaengagemang och vardagskristendom.
Vi i Betlehemskyrkan välkomnar dig till våra samlingar, gudstjänster, böner, kristendomsundervisning samt andra träffar.
Bibel, bön och en varm gemenskap är det vi i församlingen brinner för.
En fungerande och stark ekumenik mellan alla kristna kyrkor i Kristinehamn är också något vi strävar efter och arbetar för.
Besök oss också gärna på Facebook:

Betlehemskyrkans vision är att människor kommer till tro på Jesus Kristus, fördjupas i tro, finner gemenskap och kommer i funktion i Kristi kropp.

Kommentera