Program

NOVEMBER

Fredag 3 nov kl.18.00 Öppet Hus

Söndag 5 nov kl. 11.00 Gudstjänst, Ingemar Mattsson

Lördag 11 nov kl. 09.00-11.00 Tid för bön

Söndag 12 nov kl. 11.00 Gudstjänst, Kristina och Ulf Stenmark

Fredag 17 nov kl. 18.00 Öppet Hus

Söndag 19 nov kl. 11.00 Gudstjänst Lovsång och vittnesbörd

Söndag 26 nov kl. 11.00 Gudstjänst, Hans-Erik Mogren Utgångskollekt till Hela Människan RIA

DECEMBER

Söndag 3 dec kl. 11.00 Första advent Gudstjänst Ingemar Mattsson

Fredag 8 dec kl. 18.00 Luciafest

Söndag 10 dec kl. 11.00 Gudstjänst Bo Nilsson, Picassokören

Söndag 17 dec kl. 11.00 Gudstjänst med nattvard Lotta Okkonen

Annandag jul 26 dec kl. 11.00 Gudstjänst Ingemar Mattsson

JANUARI

Nyårsdagen 1 jan kl. 16.00 Etienne Havugimana

Trettondagen 6 jan kl. 16.00 Missionsgudstjänst Anette och Robert Hector

Söndag 14 jan kl. 11.00 Gudstjänst Mattias Lundqvist

Ekumeniska böneveckan, se separat program

Torsdag 18 jan kl. 19.00 Bön i Betlehemskyrkan

Söndag 28 jan kl. 11.00 Gudstjänst med nattvard Lotta Okkonen