Program

 KVÄLLSBÖN

Tisdagar kl. 19.00 i Pingstkyrkan

Torsdagar kl. 19.00 i Betlehemskyrkan

FEBRUARI

Fredag 23 feb kl. 18.00 Öppet Hus

Söndag 25 feb kl. 11.00 Gudstjänst Bo Nilsson

MARS

Fredag 2 mars kl. 19.00 Världsböndagen i Frälsningsarmén

Söndag 4 mars kl. 11.00 Gudstjänst Annika Södergren Open Doors

Söndag 4 mars kl. 19.00 Ekumenisk bön för Kristinehamn

Fredag 9 mars kl. 18.00 Öppet Hus

Söndag 11 mars kl. 11.00 Gudstjänst Ingemar Mattsson

Lördag 17 mars kl. 09.00-11.00 Tid för bön

Söndag 18 mars kl. 11.00 Gudstjänst Tord Johansson Barnabasmissionen

Söndag 19 mars kl. 19.00 Ekumenisk bör för Kristinehamn

Fredag 23 mars kl. 18.00 Öppet Hus

Söndag 25 mars kl. 11.00 Gudstjänst Lasse Skogsén. Nattvard

Torsdag 29 mars kl. 19.00 Getsemanestund i Pingstkyrkan OBS INSTÄLLD. Hänvisar till Broängskyrkans påskvandring kl. 18.30

APRIL

Påskdagen 1 april kl. 11.00 Uppståndelsegudstjänst i Svenska Kyrkan

Måndag 2 april kl. 19.00 Ekumenisk bön för Kristinehamn

Fredag 6 april kl. 18.00 Öppet Hus

Söndag 8 april kl. 11.00 Familjegudstjänst Bo Nilsson m.fl.

Söndag 15 april kl. 11.00 Gudstjänst Kent Eliasson, Full Gospel Business Men

Söndag 15 april kl. 19.00 Ekumenisk bön för Kristinehamn

Fredag 20 april kl. 18.00 Öppet Hus

Lördag 21 april kl. 09.00-11.00 Tid för bön

Söndag 22 april kl. 11.00 Väckelsemöte, Gunnar Carlsson och Gunnar Johansson

Söndag 29 april kl. 11.00 Gudstjänst Ulf Stenmark. Besök av Gidioniterna.

Söndag 29 april kl. 19.00 Ekumenisk bön för Kristinehamn

MAJ

Fredag 4 maj kl. 18.00 Öppet Hus

Söndag 6 maj kl. 11.00 Gudstjänst Tomas Nilsson

Söndag 13 maj kl. 11.00  Gudstjänst med dop, Lotta Okkonen

Söndag 13 maj kl. 19.00 Ekumenisk bön för Kristinehamn

Fredag 18 maj kl. 18.00 Öppet Hus

Lördag 19 maj kl. 09.00-11.00 Tid för bön

Söndag 20 maj kl. 11.00 Söndagsträffens avslutning Bo Nilsson m.fl.

Söndag 27 maj kl. 11.00 Gudstjänst Mattias Lundqvist