Kontakt

Pastor: Vakant

Ordförande: Bo Nilsson tel. 0722057871

Kontaktpersoner för Barn- och ungdomsarbete

Barnens Söndagsträff: Bo Nilsson tel. 0722057871

Kassör: Per Jernberg 0550-16719

Gåvor till Betlehemskyrkan: Bankgiro 5358-7622 Swish 123 618 59 53

Facebook: Efs-Betlehemskyrkan i Kristinehamn