Kontakt

Pastor: Tomas Nilsson tel. 070 5461412

Ordförande: Bo Nilsson tel. 072 2057871

Barn- och ungdomsarbete: Bo Nilsson tel. 072 2057871

Hemgrupper: Hans-Erik Mogren tel. 076 0447705

Kassör: Ulf Stenmark tel. 070 2280141

Gåvor till Betlehemskyrkan: Bankgiro 5358-7622 Swish 123 618 59 53

Mail: efsbetlehemskyrkan.kristinehamn@gmail.com

Facebook: Efs-Betlehemskyrkan i Kristinehamn

Adress: Östra Staketgatan 7, 681 31 Kristinehamn