OBS. P.g.a. restriktionerna hålls Gudstjänsterna utomhus. Vi försöker vara utomhus, oavsett väder.

Söndagsträffen startar söndagen den 5 september kl. 11.00